Posebni programi u okviru redovitog programa

 


Program obogaćen elementima engleskog jezika razvija osjetljivost djeteta za engleski jezik i podržava njegov interes za učenjem jezika. Program je usmjeren na razumijevanje izraza, uputa i kratkih tekstova i usvajanje osnovnog vokabulara. Njeguje se kvaliteta izgovora, bogatstvo rječnika i pravilna konstrukcija rečenica. Potiče se komunikacija na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim i igrovnim situacijama i planiranim aktivnostima. Formalno učenje jezika promišljeno je, nenametljivo i usko povezano s bazičnim programom. Promovira se projektni rad s djecom i podržavaju se raznovrsne stvaralačke aktivnosti djece.

Program kinezioloških aktivnosti   usmjeren je na  cjelovit razvoj, aktivno učenje i razvoj  kompetencija djece te osiguravanje njihove osobne, emocionalne, tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti. Svakodnevne, raznovrsne, djeci zanimljive i razvojno-primjerene kineziološke aktivnosti utječu na razvoj motoričkih znanja, sposobnosti i pozitivnih stavova djece prema kretanju i vježbanju. Program doprinosi općoj psihomotornoj spremnosti djece, jačanju njihova zdravlja, razvoju navika zdravog načina života, sportskog duha i prevenciji rizičnog ponašanja djece.

Montessori program usmjeren je na dobrobit djeteta čiji razvoj podržava na najbolji mogući način u skladu s njegovim individualnim osobitostima, aktualnim potrebama i razvojnim sposobnostima. U pedagoški brižljivo osmišljenoj i pripremljenoj okolini i uz nenametljivu podršku odgojitelja, s naglaskom na spontano, samoincirano djetetovo učenje  otkrivanjem, vlastitim aktivitetom, tempom i izborom, Montessori program pomaže djecu da se razviju u samostalne, neovisne, sigurne, uravnotežene, sposobne, odgovorne i kulturne osobe.
 


Ispiši stranicu